Urszula Zbrzeźniak

An Associate Professor at the Institute of Philosophy, University of Warsaw. She is the author of: Michel Foucault: ku historycznej ontologii nas samych (Warszawa, 2011), Genealogia i emancypacja. Szkice nad współczesną filozofią polityki (Warszawa, 2018). Her area of expertise is contemporary Continental Philosophy.
Last updated on April 4th, 2020.

View the full list of our authors.