Contact

Editorial contact:

Department of Philosophy of Culture, room 101
Faculty of Philosophy, University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 3
00-927 Warsaw (Poland)
E-mail: eidos.ed@uw.edu.pl

X (Twitter): https://twitter.com/EidosJPC
Administrowanie profilem pisma w systemie  X (Twitter) zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na podstawie umowy nr RCN/SP/0315/2021/1 z dnia 22.12.2022

Publisher contact:

University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warsaw (Poland)
E-mail: biuro.dziekana.wfz@uw.edu.pl
Website: www.uw.edu.pl
List of journals published by the University of Warsaw.

Eidos. A Journal for Philosophy of Culture
ISSN: 2544-302X
DOI: 10.14394/eidos.jpc