Maria Gołębiewska

is Associate Professor at the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, the Research Group on Philosophy of Culture. The fields of her research include: contemporary philosophy (phenomenology, philosophy of existence, structuralism and post-structuralism); the modern sources of contemporary philosophy; the epistemological, linguistic, and axiological questions. Currently she works on the topics of receptivity and performativity, considered in the phenomenological context. She has published several books: Między wątpieniem a pewnością. O związkach języka i racjonalności w filozofii poststrukturalizmu [Between Doubt and Certainty. On the Links of Language and Rationality in the Post-Structural Philosophy], Kraków: Universitas, 2003; Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności [Demontage of Attraction. On the Aesthetics of Audiovisuality], Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2003; Rzeczywistość i przedstawienie. O tezach filozoficznych Karola Irzykowskiego [Reality and Representation. On the Philosophical Theses of Karol Irzykowski] Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006; Wiedza egzystencjalna. O trzech koncepcjach poznania w filozofii egzystencji [Existential Knowledge. On Three Conceptions of Cognition in the Philosophy of Existence: Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty], Warszawa: Fundacja Aletheia, 2008; Cultural Normativity. Between Philosophical Apriority and Social Practices, ed. Maria Gołębiewska, Frankfurt am Main, Peter Lang Edition, 2017.
Last updated on April 4th, 2020.

View the full list of our authors.