Rafał Włodarczyk

Assistant Professor at the Institute of Pedagogy, University of Wrocław. He specializes in general pedagogy and the philosophy of education. His research interests include also contemporary social philosophy, ethics, cultural anthropology, the borderland of Western and Jewish thought. Author and co-author of the monographs: Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej (Kraków 2016), Lévinas. W stronę pedagogiki azylu (Warszawa 2009), and together with Leszek Koczanowicz Współczesna filozofia społeczna. Rozważania i eseje o społeczeństwie obywatelskim i etyce demokracji (Gdańsk 2011). Co-editor of several books i.a. Aktualność Marksa (Wrocław 2010), Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiary teoretyczny i praktyczny  (Kraków 2011), Między rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej (Warszawa 2014), Utopia a edukacja volumes 1-3 (Wrocław 2016-2017).
Last updated on April 4th, 2020.

View the full list of our authors.